Škola Paměti národa

Revitalizace kulturního domu a amfiteátru v Mikulášovicích
 
JÍDELNÍČEK


přihlášení obědů na šk.rok 20/21
Vážení rodiče,
od středy 14. 10. 2020 je základní škola a školní družina uzavřena.
Všichni žáci se budou vzdělávat dálkově.
Žáci 1. stupně dostanou přes Bakaláře podrobné pokyny od svých třídních učitelů a dalších vyučujících, jakým způsobem bude dálková výuka probíhat.
Žáci 2. stupně budou podle svého rozvrhu každý den přes Bakaláře dostávat od svých vyučujících úkoly, které budou vypracovávat a odevzdávat průběžně dle pokynů.
Dálková výuka je povinná!
Pokud se žák z vážných zdravotních důvodů nemůže dálkové výuky účastnit, musí být rodiči omluven (telefonicky nebo přes Bakaláře a po návratu do školy bude omluvenka v omluvném listě).

Školní jídelna
Žáci, kteří se vzdělávají dálkově, mohou odebírat obědy za obvyklou cenu do jídlonosičů od 11.30 do 13.00 hodin. Pokud chcete tuto nabídku využít, musíte si obědy přihlásit.

Podzimní prázdniny
Od 26. 10. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Školní družina není v provozu.

Plánovaný návrat do školy je 2. 11. 2020. Sledujte, prosím, Bakaláře, budou zde aktuální informace.
                                                                            Děkujeme za spolupráci.
12.-16.10. 19.-23.10.
E-mail:  info@zsmik.cz
ID datové schránky: 2ftmprn
www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779