ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny
ŠVP ŠD Tvořivá družina pro všechny
Školní řád základní školy
Pravidla pro hodnocení žáků
Kázeňský řád
Výtah ze školního řádu pro žáky ZŠ
Vnitřní řád ŠD
Výtah ze školního řádu pro žáky ŠD
Výroční zpráva 2017 - 2018  
Žádost o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova  
Žádost o uvolnění z vyučování  
Řád školní jídelny  
Provozní řád školní jídelny  
Alergeny školní jídelny  
Rozpočet 2017  
Rozpočet střednědobý výhled 2018-2022  
Závazné ukazatele 2017  
Výhled,rozpočet,hospodaření souhrně 2018-2020  
Rozpočet na rok 2018 návrh  
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů  


  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779
E-mail:  info@zsmik.cz
ID datové schránky: 2ftmprn
www.zsmikulasovice.cz