Historie naší školy

Hlavní budova školy byla postavena v druhé polovině 19. století a slavnostně otevřena 1. září 1885. V této době byla největší školou ve Šluknovském výběžku. Byla určena pro chlapce a dívky, vyučovacím jazykem byla až do roku 1945 němčina.
Vzhledem k vyššímu počtu žáků byla k základní škole přidána po zrušení průmyslové školy nožířské v roce 1954 další budova.
Dnes jsou v této budově využívány pouze odborné učebny (dílny, školní kuchyň) a je zde umístěna školní jídelna.
V roce 1985 byla za školou postavena tělocvična.
Hlavní budova školy se nyní postupně modernizuje. Nacházejí se zde odborné učebny fyziky - chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna informační a výpočetní techniky.
Počátky české školy

Na žádost českých rodičů byla zřízena v tehdejší německé škole dne 23. srpna 1919 jednotřídní česká škola. Byla otevřena počátkem školního roku 1919-20, ale vyučovat se začalo teprve 22. září 1919. Na zřízení školy měli největší zásluhu místní menšinoví pracovníci Jan Skála, Jan Světel, odborný učitel Josef Maštálko z Bělé pod Bezdězem.
Prvním učitelem zdejší české školy byl ustanoven Josef Krejza, bývalý kněz. Působil v Mikulášovicích jako správce české školy od 22. září 1919 do 28. června 1920. Po prázdninách nastoupil v Terezíně.
Na počátku školního roku 1919-20 bylo zapsáno 31 dětí: 18 chlapců a 13 děvčat. Každý začátek školy je těžký. Ale zde, při zřizování, udržování a vedení české školy, bylo pro učitele Josefa Krejzu těžké překonat mnohé překážky a obtíže. Nejvíce potíží mu vzniklo zajisté tím, že škola měla pouze jednu učebnu, kde se učily děti a byly zde uloženy také všechny pomůcky. Neméně starostí působily správci školy obtíže finanční, neboť byl dlouhý čas odbýván jen zálohami, z nichž musel žít a obstarávat pro školu vše potřebné.
Pěknou památkou po Josefu Krejzovi byly knihy, které odkoupil za laciný peníz od ministerstva školství. Celkový počet knih v knihovně byl 105 svazků.

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779