Ve třídě jsem v bezpečí

               Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“. Naše škola získala finanční prostředky v rámci tohoto programu již v roce 2011 a 2012 a letos byla opět úspěšná se školním projektem „Ve třídě jsem v bezpečí“.
Tentokrát jsme uspořádali adaptační pobyt pro kolektiv žáků šesté třídy, který má od září 2013 novou třídní učitelku. Naplánovali jsme pro žáky společný dvoudenní pobyt, na kterém měla třídní učitelka možnost své nové žáky dobře poznat, nastavit jim určitá pravidla a nenásilně pokračovat v práci s kolektivem.
Navštívili jsme proto krásné prostředí v blízkosti lesa a ubytovali jsme se v ekologickém a rekreačním středisku Natura Rumburk. Díky krásnému počasí jsme si celý pobyt úžasně užili, po celou dobu jsme hráli hru Starokřečanský ranec, plnili jsme spoustu úkolů, soutěží, hledali nejvhodnější řešení různých situací, zvítězili nad strachem při noční hře a naučili se nové písničky při kytaře a táboráku. Starokřečanský ranec plný odměn jsme nakonec vyhráli, ale největší odměnou nám byli společné zážitky, na které nezapomeneme.

Mgr. Libuše Laláková

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779