Hbitý jazýček

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Školní projekt „Hbitý jazýček“ proběhl v Základní škole Mikulášovice v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Všechny naplánované cíle byly splněny.
Realizace projektu byla součástí vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, navazovala na cíle uvedené v RVP PV a je v souladu se ŠVP.
V rámci projektu jsme vytvořili koutek logopedické prevence, který jsme vybavili logopedickými pomůckami, využívali jsme stávající moderní interaktivní techniku, kterou jsme doplnili speciálními logopedickými a preventivně logopedickými programy. Do koutku jsme nakoupili logopedické pomůcky, kartičky a odbornou literaturu. Vzniklo tak podnětné prostředí specializované na logopedické hrátky, prevenci, konzultace a vzájemná setkávání. Poskytli jsme tím možnost k rozvoji a zdokonalování spolupráce na úrovni logoped - asistent - pedagog - rodiče a dítě.
Tímto projektem jsme přispěli ke zlepšování úrovně logopedické prevence. Podařilo se nám motivovat rodiče dětí s vadami řeči k velmi potřebné spolupráci v této oblasti. Zavedli jsme pravidelné logopedické chvilky s dětmi. Probíhala pravidelná motivační logopedická setkávání s rodiči, která je vedla k tomu, aby se svými dětmi více komunikovali. Proběhla beseda s logopedickým odborníkem z  PPP Rumburk, která byla určená pro rodiče.

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779