Vyhodnocení rozvojového programu MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2015“



Rozvojový program pro žáky - cizince v roce 2015

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779