Ve škole probíhá vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základnní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779