Výsledky

voleb do Školské rady při ZŠ Mikulášovice, okres Děčín

Ve volbách do školské rady, které proběhly dne 10. 11. 2014, byli z řad zákonných zástupců za členy školské

rady zvoleni tito zákonní zástupci:

Vladařová Libuše, Mikulášovice 33
Horvatovičová Romana, Mikulášovice 908

Náhradníkem za člena školské rady z řad zákonných zástupců se stává:

Trojan Jiří, Mikulášovice 1008
Zvolení členové z řad zákonných zástupců
Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků
Protokol o volbách - zákonní zástupci
Protokol o volbách - pedagogičtí pracovníci

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779