Zájmová činnost mikulášovických dětí

Kroužky, které pořádá základní škola:
Pěvecký kroužek B. Baranovská
Výtvarný kroužek M. Mrkusová
Volejbal D. Kalousková
Flórbal V. Vondráčková
Vaření Z. Veverková
Kinball R. Riedel
Bridž V. Tesařík

Kroužky, které pořádá Schrödingerův institut:
Doučování žáků L. Syrovátková
Výtvarný kroužek J. Mejstříková
Cyklistický kroužek J. Trojanová
Kroužek matematiky V. Tesařík
Šikovné ruce R. Boušková
Šití T. Plešingrová
Výuka na hudební nástroj R. Habich

Ostatní kroužky:
Turistický kroužek T. Fúsek
Hasičský kroužek J. Ringel
Step by step A. Kestnerová, K. Sýkorová
Keramika S. Machorková
Box O. Berki
Kopaná J. Tříško, V. Kunc
Mladý chovatel V. Jura
Náboženství I. Borovková
Gymnastika (Vilémov) J. Vejražková

Zájemci o vedení kroužku stolního tenisu, badmintonu, košíkové jsou vítáni.

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779