Obsazení školy
Ředitel Mgr. Dagmar Kalousková
Zástupce ředitele, vých. poradce Mgr. Libuše Laláková
Třídní učitelé
1. třída Mgr. Anna Koděrová
2. třída Mgr. Dita Paťhová
3. třída Mgr. Marie Čiháková
4. třída Mgr. Alena Kolaříková
5. třída Bc. Lenka Němečková
6. A Mgr. Roman Klinger
6. B Mgr. Michaela Mrkusová
7. třída Ing. Robert Riedel
8. třída Mgr. Petr Pánek
9. třída Vladimír Tesařík
Ostatní učitelé
Anglický jazyk Klára Kubičinová
Anglický jazyk Irena Pavlíková
Informatika Denisa Píchová
Hudební vých., přírodověda, vlastivěda Mgr. Blanka Baranovská
Tělesná výchova Tomáš Fúsek
Vychovatelé a asistenti pedagoga
Vychovatelka ŠD Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Veronika Vondráčková
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga, školní asistent Jana Chroustovská
Asistent pedagoga, školní asistent Štěpánka Vitvarová
Asistent pedagoga Lenka Tlapáková
Zaměstnanci správy
Vedoucí stravování Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka, uklízečka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Yvetta Szitaiová
Domovník Pavel Veverka
Správce počítačové sítě Tomáš Samek


  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779
E-mail:  info@zsmik.cz
ID datové schránky: 2ftmprn
www.zsmikulasovice.cz